CÁC CHI NHÁNH lengend land

Khu đô thị C5-C8, Tổ 8, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Khu đô thị C5-C8, Tổ 8, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Khu đô thị C5-C8, Tổ 8, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEGEND LAND