Tin Tức

TP Hạ Long: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Đã đăng vào

Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm, TP Hạ Long đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện dự án và đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công. Thi công dự án mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ […]