CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEGEND LAND
Khu đô thị C5-C8, Tổ 8, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh


    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEGEND LAND